Alergija je preosjetljivost tj. promijenjena reakcija obrambenog sustava organizma na inače neškodljive, normalne tvari iz okoliša. Alergijski simptomi mogu zahvatiti različite organe - kožu, sluznicu gornjih ili donjih dišnih puteva te sluznicu crijeva. Danas, nakon potpuna razumijevanja imunopatoloških zbivanja, shvaćamo da je riječ o istom procesu u različitim organima. Zapravo je riječ o greški imunološkog sustava koja se ispoljava nakon prvog kontakta s alergenom kada se razvijaju specifična protutijela tipa IgE. Ta se protutijela prilikom ponovnog kontakta s alergenom aktiviraju i vežu na mastocite (stanice imunološkog sustava), koji oslobađaju kemijske posrednike (posebice histamin). Oslobođeni kemijski posrednici vežu se na receptore u tkivima, uzrokujući alergijsku reakciju, posljedica čega je upalna reakcija koja se očituje različitim simptomima.

Za pojavu alergijske bolesti odgovorno je naslijeđe, uz djelovanje nespecifičnih čimbenika okoliša (duhanski dim, onečišćenje zraka, plinovi, NO2, CO2, CO, O3...).