INFORMATION AND SALE

ZU Ljekarna Salus
Miroslava Krleže 48
42000  Varaždin
IBAN: HR5324840081502002394

Tel: 042 206 332

Web shop:099/206 - 3320

E-mail informacije i upiti: info@ljekarna-salus.hr

E-mail uprava: uprava@ljekarna-salus.hr

Upisano u registar Trgovačkog suda u Varaždinu
MBS: 01116029
OIB: 04020846922
Ravnatelj: Mladen Vručina

Mjesto prodaje medicinskih proizvoda:
Ljekarnička jedinica Salus POS
Ulica hrvatskih branitelja 11
42000 Varaždin

Zdravstvena ustanova Ljekarna Salus  je prijavila prodaju medicinskih proizvoda na daljinu putem interneta Hrvatskoj agenciji za lijekove i medicinske proizvode www.halmed.hr, Ksaverska cesta 4, 10000 Zagreb

Where we are